Vil du bli en bedre leder og være vår stipendiat neste skoleår?

4 februar 2019

Egen linje

Fra skoleåret 2019/20 blir stipendiatene del av en egen linje – «Lederlinjen / stipendiat». I gjennom skoleåret får elevene undervisning og veiledning om ulike sider ved det å være leder for andre. Hoveddelen av praksis blir knytt til en av de andre linjene som skolen har. På denne «hospiteringslinjen» får du vere elev, samtidig som du er medhjelper for linjelærer. Du vil få ansvar for deler av opplegget med tett oppfølging og veileding av linjelærer.

Les mer om «Lederlinjen / stipendiat»

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Posts