VENNELAGET

Ta vare på skolen

Vennelaget for Seljord Folkehøgskule ønsker deg som medlem! Målgruppen er folkehøgskolevenner, enten det er elever eller tilsette gjennom tidene, tillitsvalgte eller andre som vil støtte opp om folkehøgskolen. Vi er mange som har frydet oss over skolen opp gjennom årene. Oppgaven vår blir å ta vare på skolen, være ambassadører for et skoleslag vi tror på og samles innimellom til inspirasjon og glede for skolen og hverandre.

Et lag trenger en medlemskontingent. For laget vårt er den frivillig, sett til kr 200,- for den som ønsker å støtte. Medlemspengene kan betales inn på konto nr. 2711.20.00467 (Vennelaget for Seljord Folkehøgskule). Vi vet at de kommer vel med.

Så ser vi fram til et stort vennelag og tek gjerne imot ideer og innspill til arbeidsoppgaver laget kan ta tak i i tiden framover.

Med helsing, styret i Vennelaget for Seljord Folkehøgskule
Mette Aanderaa (leiar), Halvor Gåra, Johannes Hovda, Marieke Nieuwenhuize og Peder Lindhjem

Du kommer ikke til å angre!