FELLESPROSJEKT - SOLIDARITET!

Solidaritet i fokus!

Solidaritet er ikke et linjefag. Det er en mulighet for alle elever å
engasjere seg i innsats for andre mennesker. Alle, uavhengig av linje,
er i utgangspunktet med på dette som et felles engasjement. Seljord Folkehøgskule har i mange år vist god sinnelagsetikk. Skolens elever og ansatte ønsker å gjøre godt mot andre mennesker, og setter av mye tid gjennom året til å fokusere på dette. Ikke minst har Seljord Folkehøgskule sin egen solidaritetskonto der det samles inn penger som går med til å støtte opp om to prosjekter i India og Nepal. (Mer om dem nedenfor.)

  • Solidaritetsuke i desember
  • En mulighet for alle på skolen uavhengig av linje
  • To solidaritetsprosjekt i India og Nepal
  • Innsamlingsaksjoner og dugnader til inntekt for våre prosjekt
  • Fokus på Solidaritet i fellestimer og lørdagsseminar
  • Spinningmaraton
  • Solidaritet i lokalmiljøet med valgfag som “Ut i bygda” og “Kulturmøte”

Opplev Nepal! Vi her i Seljord er opptatt av solidaritetsarbeid og vi er veldig glade for å kunne støtte våre to solidaritetsprosjekter i India og Nepal. I løpet av skoleåret vil vi jobbe med India og Nepal som fellesprosjekter på tvers av linjefag og gjennomføre ulike solidaritetsaksjoner.

Bli med til fantastiske Nepal!

Brenner du for solidaritetsarbeid og vil du få mest mulig ut av året ditt på Seljord Folkehøgskule? Bli med på en ti-dagers opplevelsesreise til Nepal i november/desember 2019!

Målet er å bli bedre kjent med skolens solidaritetsprosjekt. Vi opplever verdens urettferdighet, men også mulighetene og det vil gi oss inspirasjon til hvordan vi kan gjøre en forskjell i verden. Dere skal bli gode ambassadører for prosjektene.

Opplevelsen av å befinne deg i Asia blant lokalbefolkningen, lyder og lukter er helt forskjellig fra alt annet du har gjort. Det første møtet med Nepal er et kultursjokk for de fleste, overalt ser du resultatet av et kastesystem og en tro på at det er skjebnen som bestemmer livet ditt. Det gjør inntrykk!

Nytter det egentlig å hjelpe?

«Jagriti Vihara», en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk, viser at det nytter! Helt siden 1971 har stiftelsen drevet et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand med skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Landsbyskolene for barn og ungdom tar utgangspunkt i stammefolkets egen kultur, forener teori og praktisk arbeid og handler om bevisstgjøring av rettigheter. Senteret er en viktig del av nærområdet. Derfra ordnes skolegang for barna i nabolandsbyene, de lønner lærere og organiserer kvinnegrupper, som sørger for å lære bort håndverk, etablere små bedrifter og være til støtte for hverandre i vanskelige situasjoner.

I Nepal støtter Seljord Folkehøgskule barnerettighetsorganisasjonen CWIN. CWINs innsats er rettet mot barn og barns rettigheter. Målet er å gi barn og unge beskyttelse og å sette dem i stand til å ta vare på seg selv. Seljord Folkehøgskule støtter særskilt et transitthjem for vanskeligstilte jenter («Balika Peace Home») og et arbeidstreningssenter for ungdom.

Mer om turen til Nepal

I Nepal får vi oppleve den fargerike hovedstaden Kathmandu. Det er et støyende gateliv med bilhorn i flittig bruk, det tutes og plinges fra alle kanter. Vi overnatter på et komfortabelt hotell.

Vi vil overnatte på et komfortabelt hotell i byen. Den første dagen tar vi en rundtur med sightseeing og guiding for å bli litt kjent og oppleve kulturen i området. Vi skal blant annet se ulike templer og kloster. Disse er knyttet til hinduer og buddhister, som er hovedreligionene i Nepal. Det vil også bli tid til å oppleve handleområdet Thamel.

Vi reiser til Balika Peace Home i landsbyen Pasthali og blir møtt av jentene som bor der. Det blir ulike workshops og aktiviteter med de tilsette og jentene på transitthjemmet. I løpet av dagene i Nepal blir det også tid til å bli mer kjent med CWIN sitt omfattende hjelpearbeid og hvordan organisasjonen jobber.

Etter åtte til ti-dager på reise, drar vi tilbake til Norge, med hodet stappfullt av inntrykk og minner for livet.

Kostnader

Turen til  Nepal koster Kr. 21.000.  Dette inkluderer blant annet fly, visum, overnatting, transport, mat, sightseeing, utflukter og besøk til solidaritetsprosjektene i Nepal. Beløpet kommer i tillegg til skolepengene.

Har du lyst til å bli med på dette eventyret

Send en melding til kontor@seljord.fhs.no og fortell gjerne hvorfor du har lyst til å bli med på solidaritetsturen.
Vi reiser i november/desember 2019, påmeldingsfristen er 1. august 2019.

Har du spørsmål? Gjerne ta kontakt pr mail!
Hilsen,  Kjetil (musikklærer)
E-post: kjetil.flatland@seljord.fhs.no 

Du kommer ikke til å angre!