Solidaritet i fokus!

2 desember 2018

Bli den beste versjonen av deg selv!

Barnas Dag

Skolen tjuvstartet Solidaritetsukene allerede på fredag (30.november) da barneskolene i kommunen ble invitert til Barnas Dag. Barneskoleelevene fikk da oppleve hva folkehøgskole kan være, med aktiviteter både inne og ute. De ulike linjene fikk vise frem noe av det de holder på med og dagen ble avsluttet med Musikalshowet «Ballet» i gymsalen. Elevene fikk også servert kakao og boller, noe som naturligvis slo godt an.

Ulike SOL-grupper – solidaritet i praksis

De ulike gruppene som elevene kan være med på i uke 49 og 50 er: Musikk, Innsats i Bygda, Baking, Innsats for skolen, Håndverk og Innsats for andre. På ulike måter vil elevene bidra til å skape glede. Musikkgruppa skal rundt i kommunen og nabokommunene og holde konserter. De skal blant annet spille i barnehager, skoler og eldresenter. Bake- og håndverksgruppa skal lage førjulsgleder som både kan nytes og som varmer. Innsatsgruppene våre vil være til hjelp og glede for mange, både med praktiske gjøremål, samtaler og som førjulsnisser. 🙂

Solidaritetsreise – India/Nepal

En av gruppene våre gjør noe helt annet enn de andre. De reiser nemlig på besøk til solidaritetsprosjektene våre i India og Nepal. Først besøker de Jagriti Vihara i India, for deretter å dra til Nepal og ser på arbeidet som CWIN gjør for barns rettigheter. Et av høydepunktene vil være å besøke transitthjemmet Balika Peace Home og jentene som bor der. Les mer om turen her.

Alternativ Jolaften

Selv om det ikke inngår i selve Solidaritetsukene, er arrangementet «Alternativ Jolaften» også en del av vår skoles aktivitet i desember. Og solidaritet er det i aller høyeste grad. Våre elevstipendiater vil sammen med Irene (kokk på kjøkkenet) invitere til åpen feiring av jolaften på Seljord Folkehøgskule. Les mer om dette arrangementet her.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Posts