Musisk lørdagsseminar

12 november 2017

Elevene ble invitert til Musikkrommet for samspill og enkle improvisasjonsøvelser. Det ble en morsom og intens musisk økt med 14 elever som til vanlig ikke møtes til samspill. Vi lærte en enkel afrikansk sang, med trestemt kor, rytmisk komp og blåse- og stryketemaer, alt innlært uten noter.

I andre del av seminaret tok vi utgangspunkt i en femtone-skala fra Bali, og gjennomførte ulike øvelser og prinsipper for improvisasjon og komponering. Her oppstod mange fine musikalske idéer på sparket. Etterhvert organiserte vi de ulike idéene til små komposisjoner. Vi fant ut at de ulike lydbildene vi laget sammen utmerket godt kunne passe som filmmusikk til spenningscener, til radioteateret eller til poetiske fortellinger!

Vi tror alle medvirkende fikk en opplevelse av at det er «ufarlig» og ganske morsomt å improvisere og lage musikk ved eksperimentering innafor gitte rammer, uten å vite helt hva resultatet blir før vi har prøvd.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Related Posts