LEDERLINJEN / STIPENDIAT

Lederlinjen / stipendiat

LEDERLINJEN / STIPENDIAT ER FOR DEG SOM ØNSKER ET ANDRE ÅR PÅ SELJORD FOLKEHØGSKOLE OG SOM ØNSKER Å UTVIKLE DINE LEDEREGENSKAPER. FOKUS ER PÅ TEAMBUILDING OG LEDERTRENING.

Gjennom teoretisk ledertrening og diverse praksis, både på andre linjer og som miljøarbeider på skolen, får du mange utfordringer. Sentrale element i læringsprosessen vil være:

 • ledelse
 • relasjonskompetanse
 • personlig utvikling
 • grensesetting
 • konflikthåndtering
 • teambuilding
 • planlegge – gjennomføre – evaluere
 • ansvar og tillit

Vi bør ha søknaden din innen 24.februar! Husk å skrive hvilken linje du ønsker praksis på. 

Vi vil normalt ta inn 5 til 8 elever på denne linjen. Hver elev vil bli innkalt til samtale/intervju. 

For deg som:

 • ønsker å bli bedre leder
 • ønsker å ha et år til på folkehøgskole og denne gangen med mer ansvar
 • liker å gjøre noe bra for andre
 • elsker Seljord folkehøgskole

Info

Et år som stipendiat og da elev på lederlinjen ved Seljord Folkehøgskole vil inneholde:

 • teoretisk ledertrening og veiledning sammen med rektor/inspektør/internatleder/kontorleder
 • praksis som elev og medhjelper på en annen linje med linjelærer som veileder
 • arrangere egne «stipp-kvelder»
 • arrangør og igangsetter av ulike miljøtiltak på skolen og i skolen sitt nærområde
 • praksistrening knytt til aktiviteter på ettermiddag og kveldstid med veiledning
 • ansvarsoppgaver som kan innbefatte tilsynsavlastning og oppfølging av elever med ekstra behov
 • praktisk medhjelper for skolen sine tilsette
 • felles kurs med andre stipendiater

 

Som stipendiat er du spesiell for oss på folkehøgskolen. Du skal være elev samtidig som du i enkelte sammenhenger skal jobbe i «stip-team». I andre sammenhenger samarbeider du med linjelærer og noen ganger er det du som er leder og ansvarlig. Det er viktig å skille roller. Du skal videre være tydelig, entusiastisk, lærevillig og like å ta på deg utfordringer.

For å kunne søke på lederlinjen må du ha gjennomført et år på folkehøgskolen fra før. Du bør være interessert i mennesker, ville bli en bedre leder og ha et klart ønske om å gjøre noe bra for andre.

Lederlinjen er en spesiell linje for oss på folkehøgskolen. Som «stipendiat» vil du få mange ansvarsoppgaver og jobbe tett sammen med personalet på skolen for å skape det magiske «folkehøgskolemiljøet» som vi elsker.

Vi forventer at du:

 • er pliktoppfyllende, lojal og anvarsfull
 • viser deg som en god rollemodell
 • er hjelpsom og på «tilbudsiden»
 • viser et positivt kroppsspråk og væremåte
 • lar deg begeistre

Som elev på lederlinjen vil du få stipend fra skolen som dekker de faste utgiftene til skoleåret. Utgifter til utstyr og evt ekstrareiser må eleven dekke selv.

Vi bør ha søknaden din innen 24.februar!

Tidligere elev

Håkon Bjerke

Jeg var veldig usikker på hva jeg ønsket å studere etter videregående, og etter 2 år med jobbing kom jeg ikke nærmere noe svar. Jeg søkte på Musikal-Broadway i Seljord hovedsaklig på grunn av linjeturen til New York, dansetimene og enkeltrommene. Lite visste jeg at jeg kom til å sette pris på så veldig mye mer! Å gå til frokost om morgenen og se utover Seljords natur i soloppgang, miljøet som oppstod på skolen som følge av det store mangfoldet av linjer, den store variasjonen i valgfag der jeg kunne drive med håndarbeid som musikalelev, og ikke minst hvor engasjerte og imøtekommende lærerne på skolen er. Å ha gått på Seljord som elev er et av de beste valgene jeg har tatt, og jeg er utrolig takknemlig for mulighetene og verktøyene jeg fikk. Etter ett år som elev på musikal og et år som stipendiat på musikal har Seljord gitt meg venner for livet, hjulpet meg å vokse som person, og gjort at jeg føler meg mer enn klar nok til å starte videre studier på musikkteaterhøyskolen. Håkon – Musikal 18/19/ Musikalstipp 19/20

Lærere

Marit Lien Homme

Internatleder (Lærer på Lederlinja)
Marit har musikk hovedfag fra Universitetet i Trondheim. Hun har vært kordirigent for studentkor, mannskor og lokale sangkor. Marit synger, spiller trekkspill og dirigerer skolens to kor. Hun er god til å organisere og har ofte full kontroll på planer og organisering. Ved siden av det musiske er Marit glad i å arbeide med hendene. Hun leder ofte populære valgfag som strikking og skinnfell. Marit er en rolig sørlending med godt humør og en fantastisk innstilling om at alt ordner seg. Hun vil det beste for elevene og engasjerer seg i å få alle til å synge det beste de kan gjennom god teknikk og øving. Marit kan du spørre om det meste innen både musikk og håndarbeid. Er du ekstra ivrig skal du ikke se bort fra at du får lov å strikke og synge samtidig.

LEDERLINJEN / STIPENDIAT

Egen ordning

Ta et fantastisk år til!

Blogg

FØLG MED PÅ HVA SOM SKJER PÅ FOLKEHØGSKOLEN!