FAG

Så mange muligheter

Bredden og mangfoldet på det du kan lære på en folkehøgskole er stor. Fag er mye mer enn linjefaget du velger før du begynner. Dette er det viktig å være bevisst på når du søker. Du vil oppdage at aktiviteter og læring sprer seg ut over et rikt spekter av muligheter. Her blir du utfordra og ikke minst: du utfordrer deg selv på mange områder! Her vil du finne mange spennende og gode faglige aktiviteter til å utfordre hele deg. Erfaringene du tar med deg videre i livet bærer du i deg selv som kvaliteter. Her får du ikke karakterer og eksamensbevis. I stedet er målet vårt at du skal bli rikere som menneske.

Normalt velger alle elever et linjefag før skolestart. Dette er fag du velger fordi du har lyst til det. Denne lysten deler du med dine medelever og bidrar til den gode motivasjonen og energien du vil finne i klassen din. Du vil også oppdage at linjefagene har dyktige og svært engasjerte lærere som inspirerer. Linjefagene fyller ca. halve timeplanen i tid. De er enten 

1) musiske: slik som Musikal-Broadway eller Musikk/Backpacker

2) utefag: slik som Paragliding, og  Backpacking Multisport eller

3) håndverksfag: som faget Viking. Noen av ukene gjennom året er satt av som linjeuker der linjene fordyper seg faglig eller reiser på fagtur.

Så mange muligheter!

Ved siden av linjefaget ditt blir du utfordra til å delta i felleskapet med alle dine medelever. Det kan være gjennom refleksjon og samtale om verden, solidaritetsarbeid eller gjennom fellesaktiviteten kor. Slike fellesfag finner du på timeplanen ca. to dager i uka.

Valgfagene gir deg muligheten til å spisse dine faglige interesser ved å velge fag som ligner på linjefaget ditt. Du kan også gå motsatt veg ved å velge fag som gir deg større bredde. Ingenting i veien for å sette opp en timeplan gjennom året der du eks. jobber med et håndverk eller driver med musikk, blir med på turer eller dansetimer, fokuserer på solidaritet eller reflekterer filosofisk over livet. Mulighetene er mange:

Våre fag

 • Musikkfag
 • Sceniske fag
 • Aktivitetsfag
 • Solidaritet
 • Skapende fag
 • Utefag
 • Tenkefag
 • Idrettsskole…

Valgfag er en viktig del av det faglige tilbudet på skolen. Vi har mange forskjellige og spennende valgfag som spenner over et vidt faglig spekter. Du velger fritt uavhengig av linja du går på. Elevene skal velge 4 valgfag per semester. Valgfagene ligger ofte samlet to dager i uka.

Valgfagene våre byttes ofte ut og vil til enhver tid speile hvilke lærere vi har i staben.

Les mer

 • Morgensamling
 • Her og nå
 • Storkor

Fellesfagene handler om fellesskapet på skolen og ikke minst å løfte blikket ut over fagene du har valgt. Vi er opptatt av at alle elever skal ha personlig og faglig utvikling og dessuten bli mer oppmerksom på verden. Morgensamling og spesielt fellesfaget «Her og nå» speiler det siste.

Morgensamling
En god start på dagen er frokost og en fellessamling for alle skolens elever. Ut over meldinger og siste nytt inneholder morgensamlingene «Speakers Corner». Her står dagens «taler» fullstendig fritt til å dele det han/hun har på hjertet.

Her og nå
Disse timene har fokus på verden omkring oss. Her handler det om å øke bevisstheten om hva som skjer i og utenfor det aktuelle nyhetsbildet.

Storkor:
Hvorfor synger vi sammen i folkehøgskolen? Vi tenker det er sunt og viktig å synge. Det er ikke minst sosialt og en enkel aktivitet alle kan være med på. På det «allvitende» nettet kan vi lese om mange gode grunner til å synge: øke oksygenoppdak, frigjøre «gledeshormoner» som dopaminer og endorfiner, redusere stress, lavere blodtrykk og så videre. Sang binder oss sammen, og dessuten finnes det jo så mye bra musikk!

Solidaritet handler om å vekke engasjement for andre medmennesker. Elever og ansatte ved Seljord folkehøgskule har i årevis utvist god sinnelagsetikk. Ønsket om å gjøre godt for andre har skapt engasjement. Ikke ubetydelige beløp har vært samlet inn til vår solidaritetskonto. Bildet ovenfor er fra det årlige Spinningmaratonet der innsamlingen går til årets solidaritetsprosjekt.

 • Trivsel
 • Miljø
 • Det praktiske dagliglivet

Hvordan er det å bo på en folkehøgskole, egentlig? Husmøtene setter fokuset på det daglige. Hvordan øke og sikre trivselen på internatene? Hvordan bedrer vi miljøet? Gjennom å kjenne folkehøgskolelivet på pulsen lærer vi mye om oss selv i sosiale felleskap.

Alle elever bor på et av 6 internat. I praksis møter alle elever til husmøte en gang i uka. Der møter også læreren som har oppgaven å være huslærer på respektive hus. Husmøtene kan både være veldig hyggelige og nødvendige for å holde orden på miljøet og boforholdene.

 • Foredrag
 • Tur og uteaktivitet
 • Musikk og samspill
 • Filosofi og refleksjon
 • Håndarbeid og arbeid på Verkstaden
 • Dans
 • Teatersport og improvisasjon
 • Yoga og meditasjon
 • Idrett og gymsalaktivitet
 • Juleforberedelser

Alt ovenfor er eksempler på de spennende seminarene vi tilbyr gjennom året. Lærerne ved Seljord folkehøgskule har i sum kunnskaper og erfaringer med et stort mangfold temaer og aktiviteter. Noen ganger får vi besøk av andre kunnskapsrike mennesker som deler sine tanker og erfaringer. Gjennom en serie med seminarer blir kunnskaper delt med elevene. Seminarene ligger gjerne på lørdag formiddag. Noen seminar er for alle elevene, andre er valgfrie.

 • Fredagsklubb
 • Aktivitet i gymsalen
 • Samlingkveld
 • Huskonserter
 • Musikalshow
 • Åpen scene
 • Film
 • Spill i peisestua

Ut over aktiviteten som organiseres av de ansatte, skjer det mye igangsatt av elever, stipendiater, elevråd, og diverse komitéer.

Fredagsklubben
Dette er en fast ukentlig post. Her tar ulike grupper på seg ansvaret for å gjøre det litt trivelig for resten av skolen. Ikke uvanlig med vafler eller brownies og litt ekstra godt etter kveldsmaten. Ut over det er det opp til gruppa å sette rammen. Eksempler på aktivitet er «Åpen scene»-konsert, Quiz, spillkveld, film eller andre kreative påfunn.

Aktivitet i gymsalen
Mange elever liker å holde seg i form og å være i aktivitet. Ikke uvanlig at det blir arrangert ballspill som vollyball, innebandy eller fotball i gymsalen. Skolen har også et lite styrkerom og eget biljardbord.

Samlingkveld
Et høydepunkt i uka er den så kalte «Samlingskvelden. Dette er en elevkveld der en gruppe, eks. linje, elevråd, de ansatte, stipendiatene eller en arrangementskomité har tatt på seg oppgaven å være vertsskap. Det blir servert ekstra god mat og skolens øvrige elever og ansatte inviteres til en festlig aften. Her setter bare fantasien begrensning på temaer og underholdning.

Musikkaktivitet
Med flere musiske linjer kryr det som oftest med musikkelever på skolen. Vi opplever også ofte elever fra andre linjer med musiske talenter. Derfor er vi heldige som har hyppig musikk-aktivitet der alle kan delta, enten som utøver eller tilhører. Musikkavdelingen byr på flere huskonserter gjennom året. Det tradisjonelt største av disse er Vårkonserten med ekstra satsing på god lyd. Mer uformelt er arrangering av «Åpen scene» der hvem som vil kan innta scenen og mikrofonen. Et par ganger i året innbyr Musikallinja på show der de villig viser evner og talenter.

Fellesturene handler om sammenrysting og felleskap.