CWIN

samarbeid Norge Nepal

Seljord Folkehøgskule har i 11 år støttet den nepalske organisasjonen CWIN (Child Workers In Nepal). I 32 år har de jobbet utrettelig for barns rettigheter i Nepal. Barnearbeid, trafficking (salg av barn), gatebarn og barneekteskap forekommer dessverre i land som Nepal og India, og CWIN har gjennom årene reddet mange barn fra ufattelige situasjoner.

CWIN har en nødtelefon, som folk kan ringe inn til og melde fra om bekymringer. Årlig mottar de over 100 000 telefoner. De samarbeider med politi og andre myndigheter, og går inn i private hjem, fabrikker og annet. Der redder de barn fra situasjoner, som barn ikke skal være i. I tillegg til dette gir de økonomisk støtte til fattige familier, slik at barna kan gå på skolen.

De bygger skoler i underutviklede områder, og de har feltarbeidere spredd utover store deler av Nepal. De jobber med opplysning, og for at kvinners posisjon i mannsdominerte samfunn styrkes. Alltid er barna i fokus. Men for å bedre situasjonen til barna må mødrenes situasjon også styrkes.

Undertegnede, som er lærer på Seljord Folkehøgskule, har selv reist mye rundt i Nepal – til de fjerneste avkroker – og sett resultat av CWINs arbeid. I 2020 blir Nepals første barnesykehus med fokus på psykisk helse ferdigstilt. Dette står CWIN bak, med støtte fra FORUT Norge.

CWIN ønsker å jobbe inn i familiene, og mener at barn har det best hjemme hos familiene sine. Derfor er reintegrering med familiene målet når CWIN redder barn ut fra ulike situasjoner. Noen barn har mistet foreldrene sine. Da leter CWIN etter andre slektninger, som barna kan bo hos. Dette kan være onkler og tanter, eldre søsken e.l. Men i noen situasjoner er det umulig å reintegrere barna i familiene; i familier med alkohol- eller narkotikaproblem, i familier der barna blir utsatt for overgrep, i familier der barna er uønsket, i situasjoner der barna blir tvunget til å arbeide, i situasjoner hvor det er stor fare for at barna blir giftet bort osv.

CWIN driver to transittsentre – ett for jenter og ett for gutter. I løpet av et år er mange barn innom her. Mange er der i noen måneder, før de kan bli gjenforent med familiene sine. Andre er der i lengre tid. Barna som har en situasjon, som gjør at de må bli boende i senteret i mer enn ett år, går på skole i lokalsamfunnet. Uavhengig av situasjon er det et mål at barna ikke blir institusjonaliserte – de skal leve et så «normalt» liv som mulig.

Kjetil Flatland – lærer Musikk – Bakcpacker

Du kommer ikke til å angre!