Søknad

Forutsetninger for å søke

  • Aldersgrense 18 år (du må fylle 18 år i løpet av oppstartsåret)
  • Vurdering av fravær fra tidligere skolegang
  • Motivasjon for det faglige og sosiale tilbudet ved skolen (skriv om deg selv og hvorfor du vil gå på folkehøgskole og linjevalget ditt)
  • At du gjør deg kjent med skolens enkle grunnregler

Slik tar vi opp elever:
Vi starter opptak av elever 1.februar og fortsetter med opptak så lenge det er ledige plasser eller til skolestart.
Vi svarer raskt på søknader og forespørsler. Har du ikke hørt noe fra oss innen en uke fra du sendte søknad/forespørsel kontakt oss på e-post eller ring oss på tlf. 35058040 og etterlys tilbakemelding. Merk deg at vi må ha komplett søknad dvs. med kopi av karakterutskrift/kompetansebevis før vi behandler søknaden.

Slik svarer du når du har fått tilbud om skoleplass:
Opptaksbrev vil bli sendt til deg vi e-post. I opptaksbrevet vil det være et referansenummer og en lenke til svarskjema. Du må gå inn på denne lenken og fylle ut svarskjemaet innen tidsfristen som også står i brevet. Normalt vil du ha noen dager på å kunne bestemme deg. Har du spørsmål eller du av  en eller annen grunn ikke får sendt svarskjema, må du ta kontakt på e-post kontor@seljord.fhs.no eller på telefon 35058040.

Personvern

Du kommer ikke til å angre!

Følg oss

Kontakt

Brith Bø

Brith er vår kontorleder. Ta kontakt med henne om du lurer på noe. 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33
3840 Seljord

Tlf:+47 35 05 80 40
E-post: kontor@seljord.fhs.no
Facebook: Seljord folkehøgskule