Pris_old

Her finner du oversikt over hva det koster å gå på Seljord folkehøgskule. Følgende inngår i totalprisen:

  • Kost og logi
  • Felleskostnader
  • Linjekostnader

Om tabellen
Øverst finner du to summer (merket med grått) som gjelder alle elever. Den første er sum for kost og logi. Her er enerom inkludert i prisen. Den andre summen har med felleskostnader å gjøre som felles skoletur.

Den tredje og siste summen (merket med ulik «linjefarge») er avhengig av hvilke linje du går på. Dette skyldes at linjene har ulike opplegg som har ulike kostnader. Spesielt har dette med linjeturene å gjøre. Eksempelvis har Ekspedisjon to linjeturer i mot en som er det vanlige på de andre linjene.

Totalsummen for linjene inkluderer «kost og logi», «felleskostnader» og «linjekostnader».

Du kommer ikke til å angre!

Følg oss

Følg oss på snapchat

Kontakt

Brith Bø

Brith er vår kontorleder. Ta kontakt med henne om du lurer på noe. 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33
3840 Seljord

Tlf:+47 35 05 80 40
E-post: kontor@seljord.fhs.no
Facebook: Seljord folkehøgskule