Fellesprosjekt: Solidaritet

 • Solidaritetsuker  i desember
 • En mulighet for alle på skolen uavhengig av linje
 • To solidaritetsprosjekt i India og Nepal
 • Innsamlingsaksjoner og dugnader til inntekt for våre prosjekt
 • Fokus på Solidaritet i fellestimer og lørdagsseminar
 • Spinningmaraton
 • Solidaritet i lokalmiljøet med valgfag som “Ut i bygda” og “Seljordmøte”

Solidaritet er ikke et linjefag. Det er en mulighet for alle elever å engasjere seg i innsats for andre mennesker. Alle, uavhengig av linje, er i utgangspunktet med på dette som et felles engasjement. Seljord Folkehøgskule har i mange år vist god sinnelagsetikk. Skolens elever og ansatte ønsker å gjøre godt mot andre mennesker, og setter av mye tid gjennom året til å fokusere på dette. Ikke minst har Seljord Folkehøgskule sin egen solidaritetskonto der det samles inn penger som går med til å støtte opp om to prosjekter i India og Nepal. (Mer om dem nedenfor.)

Loddsalg på Dyrsku’n med inntekt til våre solidaritetsprosjekt

Solidaritet for alle

 • Dyrsku’n
 • Julemesse
 • Spinningmaraton
 • Fellestimer og seminar

Allerede tidlig på høsten er skolens elever med på innsats for våre solidaritetsprosjekt. Den store markedsmessa Dyrsku’n går av stabelen tidlig i september. Da stiller vi med solid dugnadsinnsats og ikke minst loddsalg i folkehøgskolebua. Pengene vi samler inn går til solidaritetsarbeidet.

Før jul arrangeres julemesse i Seljord. Der er vi også på plass med innsats, aktivitet og pengeinnsamling.

På nyåret arrangeres det en kjempehappening i gymsalen på skolen. Elever og lærere stiller til Spinningmaraton krydret med musikk og underholdning. All aktivitet sponses av elevenes egne sponsorer. Pengene går selvfølgelig inn på solidaritetskontoen.

Det blir fokusert på våre solidaritetsprosjekt i både fellestimer og våre Lørdagsseminar.

Solidaritetsuker i desember – nyhet!

Skoleåret 2018/19 starter vi opp med noe helt nytt ved Seljord Folkehøgskole – Solidaritetsuker. De to første ukene i desember skal hele skolen samle seg om solidaritetsarbeid og elevene kan velge å være med på ulike opplegg. De som ønsker å oppleve våre solidaritetsprosjekter i India og Nepel kan få mulighet til det. Kostnader til dette kommer i tillegg til skolepenger. Dersom du heller ønsker å fokusere på solidaritet i nærområdet eller i Norge, legger vi opp til ulike valgmuligheter. Du kan også komme med ønsker og tanker selv dersom du har noe du brenner ekstra for. Vårt mål er å kunne gjøre en innsats for andre. I førjulstiden er det mange som kan trenge en hjelpende hånd eller en oppmuntring.

Aktuelle opplegg:

 • solidaritetsreise til Nepal (8-10 dager; 17000 kr)
 • være med en hjelpeorganisasjon i Norge (f.eks. Kirkens bymisjon i Oslo)
 • bake julekaker og selge til inntekt for hjelpeprosjektene våre
 • lage konserter i nærområdet og samle inn penger for hjelpeprosjektene våre
 • hjelpe folk i nærområdet med julevask og evt annet viktig arbeid før jul
 • være med å arrangere julemiddag på hjemstedet ditt for folk som ikke har noen å være med på julekvelden og/eller nyttårsaften
 • annen “innsats for andre” som kan falle inn under vårt fokus på solidaritet

SOL – gruppe!

Skolen vil ha en egen Solidaritetsgruppe som du kan velge å være med i. Gruppen vil ha ansvar for å sette i gang ulike aksjoner i løpet av året samt å planlegge og organisere SOL-ukene i desember. Solidaritetsarbeid er viktig for Seljord Folkehøgskule og vi ønsker at elevene som går på skolen også får et brennende engasjement for andre rundt seg, enten i nærområdet eller i andre deler av verden. Vi oppfordrer alle til å delta i SOL-gruppe!

 

Solidaritet som valgmulighet

Seljord Folkehøgskule har en rik meny med valgfag. Noen har et spesifikt solidaritetsinnhold. Et eksempel er “Ut i bygda” som oppsøker institusjoner og bidrar til møter mellom våre elever og mennesker med ulikt funksjonsnivå i vårt nærmiljø.

Valgfaget “Seljordmøte” er en arena for møter mellom innvandrere, bygdefolk og våre elever.

 

Våre to bistandsprosjekter i Asia

«Jagriti Vihara», en indisk stiftelse som driver humanitært arbeid blant fattige stammefolk, viser at det nytter! Helt siden 1971 har stiftelsen drevet et senter på landsbygda i delstaten Jharkhand med skoler, jordbruksprosjekter, kvinnegrupper og sosialt arbeid. Landsbyskolene for barn og ungdom tar utgangspunkt i stammefolkets egen kultur, forener teori og praktisk arbeid og handler om bevisstgjøring av rettigheter. Senteret er en viktig del av nærområdet. Derfra ordnes skolegang for barna i nabolandsbyene, de lønner lærere og organiserer kvinnegrupper, som sørger for å lære bort håndverk, etablere små bedrifter og være til støtte for hverandre i vanskelige situasjoner.

CWIN. I Nepal støtter Seljord Folkehøgskule barnerettighetsorganisasjonen CWIN. CWINs innsats er rettet mot barn og barns rettigheter. Målet er å gi barn og unge beskyttelse og å sette dem i stand til å ta vare på seg selv. Seljord Folkehøgskule støtter særskilt et transitthjem for vanskeligstilte jenter («Balika Peace Home») og et arbeidstreningssenter for ungdom.

Ekstra: Bli med til fantastiske Nepal!

Brenner du for solidaritetsarbeid og vil du få mest mulig ut av året ditt på Seljord Folkehøgskule? Bli med på opplevelsesreiser til Nepal i desember 2019 – åtte- til tidagers tur. Turen er frivillig, det vil si ikke obligatorisk. Kostnadene til denne kommer i tillegg til de ordinære skolepengene.

Målet er å bli bedre kjent med skolens to solidaritetsprosjekter. Vi opplever verdens urettferdighet, men også mulighetene og det vil gi oss inspirasjon til hvordan vi kan gjøre en forskjell i verden. Dere skal bli gode ambassadører for prosjektene.

Opplevelsen av å befinne seg i Asia blant lokalbefolkningen, lyder og lukter er helt forskjellig fra alt annet du har gjort. Det første møtet med Nepal er et kultursjokk for de fleste. Overalt ser du resultatet av et kastesystem og en tro på at det er skjebnen som bestemmer livet ditt. Det gjør inntrykk!

Les dagbok fra turen til India våren 2018

Les mer info om turene til India og Nepal nedenfor:

Info

Mer om turen til Nepal

Kostnad for turene til India og Nepal

Har du lyst til å være med? Kontakt oss

Lærere

Du kommer ikke til å angre!

Blogg

Følg med på hva som skjer på folkehøgskolen!

Dagbok India

Fellesprosjekt: Solidaritet
Som ledd i skolens solidaritetsprosjekt har en eksklusiv gjeng av våre elever hatt en fantastisk tur til India. Deres dagbok vitner om møte med en "annen verden" rik på sanseinntrykk. Et hovedmål var å besøke institusjonen Jagriti Vihara, som har vært mål for skolens solidaritetsarbeid i mange år. I tillegg ble det rikelig anledning til å oppleve severdigheter som Taj Mahal.
Publisert: 05.05.2018

Les mer

Følg oss

Kontakt

Brith Bø

Brith er vår kontorleder. Ta kontakt med henne om du lurer på noe. 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33
3840 Seljord

Tlf:+47 35 05 80 40
E-post: kontor@seljord.fhs.no
Facebook: Seljord folkehøgskule