Grunnregler

Seljord Folkehøgskule skal være et godt hjem og en god arbeidsplass for alle. Vi er opptatt av å sikre et godt miljø. Skolen gir deg mye frihet og mange valgmuligheter. Likevel er vi avhengig av noen gode rammer for å gjøre skolen til et bra sted der alle får et best mulig utbytte av året sitt.

Våre grunnregler

  1. Pliktig frammøte til undervisning og felles arrangement.
  2. Forbud mot å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller å komme rusa tilbake til skolen. Nulltoleranse i bruk av alkohol gjelder også for linjeturer og andre undervisningsarenaer utenfor skolen.
  3. Skolen krever at du ikke bruker noen form for narkotiske stoff fra skolen starter til skoleåret er avslutta. Dette gjelder også på hjemreiser og i ferier.

Elevene må i starten av skoleåret skrive under på at de forplikter seg å følge skolens grunnregler.

Du kommer ikke til å angre!

Følg oss

Kontakt

Brith Bø

Brith er vår kontorleder. Ta kontakt med henne om du lurer på noe. 

Seljord Folkehøgskule
Jakob Naadlandsveg 33
3840 Seljord

Tlf:+47 35 05 80 40
E-post: kontor@seljord.fhs.no
Facebook: Seljord folkehøgskule